Ogród Sztuk to blok bezpłatnych interdyscyplinarnych warsztatów artystycznych, które odbywają się każdego dnia Przeglądu w Ogrodzie Staromiejskim.

Hasło Ogrodu w tym roku to także „poszerzenie pola lalki”. Do przeprowadzenia warsztatów w tej edycji zaprosiliśmy osoby działające na obrzeżach teatru lalek lub na styku teatru lalek i innych dziedzin sztuki, korzystające w swojej pracy z języka lub estetyki teatru lalek, ale twórczo je przetwarzające. Szczególnie interesują nas działania przełamujące wciąż żywe stereotypy dotyczące teatru lalek jako teatru opartego na klasycznych technikach, wychodzącego od tekstu, nieufnego wobec nowych technologii, teatru, którego wartość mierzy się liczbą lalek i sprawnością ich animacji.

Drugim nurtem są autorskie zajęcia stworzone specjalnie na zaproszenie Wrocławskiego Teatru Lalek przez pedagogów z innych wrocławskich instytucji kultury oraz wrocławskich artystów niezależnych. Warsztaty łączą dziedzinę, którą prowadzący zajmują się na co dzień, z hasłem "lalka", rozumianym jako lalka teatralna / obiekt / animant.

Trzeci nurt to warsztaty do spektakli prezentowanych w ramach Przeglądu. Po sześciu przedstawieniach gościnnych odbędą się warsztaty kontekstowe do spektakli, przygotowane i przeprowadzone przez pedagogów z tych samych instytucji, w których powstały spektakle. Celem tego pomysłu jest nie tylko prezentacja różnorodnych działań edukacyjnych, reprezentujących różne myślenie o pedagogice teatru, ale też zwrócenie uwagi na znaczenie samej pedagogiki. Zapraszanie na festiwal przedstawień wraz z towarzyszącymi im działaniami warsztatowymi – dotąd zupełnie niepraktykowane – to wyraz naszego przekonania, że działania edukacyjne są równie ważne jak artystyczne, a praca pedagogów teatru zasługuje na większą widoczność i mocniejszą obecność w polu teatru dla dzieci i młodzieży.