Zapraszamy na warsztaty do spektakli prezentowanych w ramach
6. Przeglądu. Nowego Teatru dla Dzieci

Po sześciu przedstawieniach gościnnych odbędą się warsztaty kontekstowe do spektakli, przygotowane i przeprowadzone przez pedagogów z tych samych instytucji, w których powstały spektakle. Celem tego pomysłu jest nie tylko prezentacja różnorodnych działań edukacyjnych, reprezentujących różne myślenie o pedagogice teatru, ale też zwrócenie uwagi na znaczenie samej pedagogiki.

Zapraszanie na festiwal przedstawień wraz z towarzyszącymi im działaniami warsztatowymi – dotąd zupełnie niepraktykowane – to wyraz naszego przekonania, że działania edukacyjne są równie ważne jak artystyczne, a praca pedagogów teatru zasługuje na większą widoczność i mocniejszą obecność w polu teatru dla dzieci i młodzieży.