Calineczka

data premiery: 16.12.2022

autor ballady/ballade by: Emanuel Geibel
reżyseria/directing: Monika Gerboc
dramaturgia/ dramaturgy: Dominique Suhr
scenografia/ scenography: Agnieszka Wielewska
konstrukcja lalek/ puppet construction: Alina Domin, Calum Macaskill
muzyka / music: Daniel Špiner

obsada / cast:
Calum Macaskill, Agata Słowik, Hanna Daniszewska, Reka Déak, Sabine Weitzel, Mila Zinchenko, Dominique Suhr

Image

Prezentacja spektaklu podczas 7. Przeglądu Nowego Teatru dla Dzieci w ramach jubileuszu 25-lecia współpracy regionalnej pomiędzy Saksonią i Dolnym Śląskiem

DIE GOLDGRÄBER / GOLD DIGGERS

wiek 10+

Puppentheater Zwickau, Niemcy

Spektakl w technologii VR (360° Virtual Puppetry)
w języku niemieckim / angielskim

Performance in VR technology in german / english

Pierwsza prezentacja spektaklu w Polsce. Złożony z twórców różnych narodowości zespół Teatru Lalek z Zwickau zrealizował projekt, w ramach którego klasyczne teksty niemieckiego kręgu kulturowego znajdują nową formę, dzięki zastosowaniu technologii Virtual Reality (VR). Widzowie zakładają specjalne okulary i przenoszą się w świat wykreowany przez lalkarzy.

Trójka towarzyszy wyrusza w drogę, by odmienić swoje życie. Z nadzieją na lepszą przyszłość można przenosić góry. Przyjaźnie tworzą bliskie więzi, a wspólny cel pozwala przetrwać wiele trudności. Ale co, jeśli wewnątrz nas pojawia się coś innego? Ciągłe uczucie "chcę więcej" lub "nie otrzymuję wystarczająco" nie towarzyszy jedynie trzem poszukiwaczom. Ty też się nie uchronisz przed gorączką złota!

Na przedstawienie "Die Goldgräber" składają się: piętnastominutowe wprowadzenie, dwudziestopięciominutowy pokaz w goglach VR i spotkanie, podczas którego artyści opowiadają o tym, w jaki sposób tworzy się rzeczywistość wirtualną. Pokaz ma zatem wymiar nie tylko artystyczny, ale również edukacyjny. Całość odbywa się w języku angielskim lub niemieckim.

Uwaga: Ze względu na wykorzystanie technologii VR i tematykę spektaklu dolna granica wiekowa odbiorcy to 13 lat.

The first presentation of the show in Poland. Puppentheater Zwickau, comprising artists of various nationalities, implemented a project in which classic texts from the German cultural circle are given a new form thanks to the use of Virtual Reality (VR) technology. Viewers put on special glasses and are taken to the world created by the puppeteers.
Follow the three companions on their way to a better life! With the belief of a better future, we can move mountains. Friendships forge strong bonds; a common goal allows us to overcome many depths. But what if something else comes up within us? The constant feeling of - I want more - or - I don't get enough - is not only stirring in the three gold diggers. You won't be able to escape the feeling of gold rush either! 

Attention! The path of these three companions leads through the common search not only to gold, but also into the shallows of their own souls and needs. 

The performance "Die Goldgräber" consists of: a fifteen-minute introduction, a twenty-five-minute show in VR goggles and a meeting during which artists talk about how virtual reality is created. Therefore, the show has not only an artistic but also educational dimension.

Everything is done in English or German.

7.06 pt

10:00 j.niem.

13:00  j.ang

18:00  j.ang

czas ok. 120 min.

Scena na Piętrze

ceny biletów:
N: 43 zł, U: 40 zł, G: 38 zł

fot. Puppentheater Zwickau

2022 Wrocławski Teatr Lalek
Image
Image

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

PROGRAM: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży
NAZWA ZADANIA: 7. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 182 000 ZŁ,
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 411 895,00 ZŁ
ZAWARCIE UMOWY maj 2024

Główną ideą 7. Przeglądu jest prezentacja najciekawszych spektakli dla dzieci i młodzieży, wystawianych w ostatnich latach w polskich teatrach. Tytułowy „nowy teatr” rozumiemy jako sięganie przede wszystkim do współczesnej dramaturgii i nowatorskich form inscenizacyjnych.

W ramach 7. edycji Przeglądu zaprezentujemy 17 różnych spektakli polskich i zagranicznych, niegranych dotąd w Polsce (m.in. z Niemiec, Słowacji i Norwegii). Pokażemy przedstawienia dla dzieci w każdym wieku – od najnajów do młodzieży. Towarzyszyć im będą spotkania z twórcami, a także 6 warsztatów do spektakli. Część wydarzeń jest dostępna dla osób o szczególnych potrzebach.

Integralną częścią Przeglądu jest Ogród Sztuk. To blok 27 interdyscyplinarnych, bezpłatnych warsztatów w przylegającym do teatru Ogrodzie Staromiejskim, na Scenie Letniej lub w budynku Wrocławskiego Teatru Lalek.

W ramach tegorocznego Ogrodu Sztuk odbędą się również warsztaty teatralne w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, przeznaczone dla małych pacjentów Kliniki.