Calineczka

data premiery / premiere: 30.11.2016

reżyseria / directing: Alex Byrne, Kjell Moberg
muzyka /music: David Hlaváč
scenografia /scenography: Kateřina Housková
reżyseria światła /lighting director: Šimon Kočí
produkcja / production: Iva Moberg
asystent produkcji/production assistant: Alexander Moberg

obsada/cast:
Václav Kalivoda, Iva Moberg, Nora Svalheim, Nils Oortwijn

Audiodeskrypcja ikona

spektakl prezentujemy we współpracy z BWA Wrocław

Specjalne podziękowania dla Polskich Kolei Państwowych S.A. za użyczenie Sali Sesyjnej na Dworcu Wrocław Główny.

WE COME FROM FAR, FAR AWAY

wiek 4+

New International Encounter Theatre
Norwegia / Czechy / Wielka Brytania
Norway / Czech Republic / Great Britain

Spektakl w języku angielskim / Performance in English

Pierwsza prezentacja spektaklu w Polsce.
Produkcja kultowego międzynarodowego zespołu NIE Theatre, w którym współpracują artyści z Czech, Norwegii, Wielkiej Brytanii, Niderlandów, Polski, Danii, Francji, Belgii, Chorwacji i Meksyku. NIE Theatre specjalizuje się w opowiadanych prostymi środkami (inspirowanymi teatrem ruchu i tradycją lalkarską) historiach, które niosą uniwersalne przesłanie.

Spektakl „We Come from Far, Far Away” to subtelna opowieść o dwóch Syryjczykach i ich podróży przez Europę. Historia Omara i Abdallaha jest niezwykle poruszająca, ale nie brak w niej humoru i lekkości, dzięki którym trudny temat ma szansę dotrzeć do młodzieży.
Przedstawienie powstało we współpracy z norweskim centrum dla uchodźców Hvalstad Transittmottak, do którego docierali nastoletni uchodźcy przeważnie z Syrii i Afganistanu.

Przedstawienie zaprezentujemy we współpracy z BWA Wrocław, Galeriami Sztuki Współczesnej na Dworcu Wrocław Główny. Dodatkowym kontekstem, który pojawia się dzięki prezentacji przedstawienia na dworcu, jest przypomnienie niedawnego kryzysu wywołanego wybuchem wojny w Ukrainie, kiedy wielu uchodźców znalazło schronienie właśnie w tym budynku. Mamy nadzieję, że gest umieszczenia spektaklu w miejscu tak bogatym w znaczenia będzie niósł przesłanie głęboko humanistyczne – sprzeciw wobec dzielenia ludzi na lepszych i gorszych, na tych, których warto przyjąć pod wspólny dach i tych, którym odmawiamy pomocy.

Integralną częścią spektaklu jest dyskusja na zakończenie.

Uwaga: Spektakl grany na Dworcu Wrocław Główny ul. Marszałka Piłsudskiego 105 . Wejście do Sali Sesyjnej: wejście główne na Dworzec i dalej drzwi po prawej stronie za sklepem"Minutka"

The first presentation of the show in Poland. The production of an iconic international group NIE Theatre, which is created by artists from the Czech Republic, Norway, Great Britain, the Netherlands, Poland, Denmark, France, Belgium, Croatia and Mexico. NIE Theatre specialises in stories told in simple means (inspired by the theatre of movement and the puppet tradition) that carry a universal message.

The show "We Come from Far, Far Away" is a subtle story about two Syrians and their journey through Europe. The story of Omar and Abdallah is extremely moving, but it also contains humour and lightness, thanks to which this difficult topic has a chance to reach young people. The performance was created in cooperation with the Norwegian refugee center Hvalstad Transittmottak, which received teenage refugees mainly from Syria and Afghanistan.

We will present the performance in cooperation with BWA Wrocław, Contemporary Art Galleries at the Wrocław Główny Railway Station. An additional context that appears thanks to the presentation of the performance at the station is a reminder of the recent crisis caused by the outbreak of the war in Ukraine, when many refugees found shelter in this building. We hope that the gesture of placing the performance in a place so rich in meaning will convey a deeply humanistic message – opposition to dividing people into better and worse, into those who are worth taking under a common roof and those whom we refuse to help.

An integral part of the performance is the discussion at the end.

Note: The performance is presented in the Session Room (Sala Sesyjna) of the Wrocław Główny Railway Station. Please enter through the main entrance to the Railway Station (ul. Marszałka Piłsudskiego 105) and then through the door on the right, behind the "Minutka" shop.

7.06 pt

9:30 i 11:30

Sala Sesyjna,
Dworzec Wrocław Główny

Session Room,
Wrocław Główny Railway Station

czas 70 min.
duration 70 min.

ceny biletów / tickets:
N: 43 zł, U: 40 zł, G: 38 zł

fot. Premysl Bukovsky, Arash Ghavidel, Romana Kovacsova

2022 Wrocławski Teatr Lalek
Image
Image

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

PROGRAM: Wydarzenia artystyczne dla dzieci i młodzieży
NAZWA ZADANIA: 7. Przegląd Nowego Teatru dla Dzieci
WARTOŚĆ DOFINANSOWANIA: 182 000 ZŁ,
CAŁKOWITA WARTOŚĆ ZADANIA: 411 895,00 ZŁ
ZAWARCIE UMOWY maj 2024

Główną ideą 7. Przeglądu jest prezentacja najciekawszych spektakli dla dzieci i młodzieży, wystawianych w ostatnich latach w polskich teatrach. Tytułowy „nowy teatr” rozumiemy jako sięganie przede wszystkim do współczesnej dramaturgii i nowatorskich form inscenizacyjnych.

W ramach 7. edycji Przeglądu zaprezentujemy 17 różnych spektakli polskich i zagranicznych, niegranych dotąd w Polsce (m.in. z Niemiec, Słowacji i Norwegii). Pokażemy przedstawienia dla dzieci w każdym wieku – od najnajów do młodzieży. Towarzyszyć im będą spotkania z twórcami, a także 6 warsztatów do spektakli. Część wydarzeń jest dostępna dla osób o szczególnych potrzebach.

Integralną częścią Przeglądu jest Ogród Sztuk. To blok 27 interdyscyplinarnych, bezpłatnych warsztatów w przylegającym do teatru Ogrodzie Staromiejskim, na Scenie Letniej lub w budynku Wrocławskiego Teatru Lalek.

W ramach tegorocznego Ogrodu Sztuk odbędą się również warsztaty teatralne w Klinice Transplantacji Szpiku, Onkologii i Hematologii Dziecięcej w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym we Wrocławiu, przeznaczone dla małych pacjentów Kliniki.